Utrustning

  Vagnugnsanläggning Gasoleldade: ugnar: 2 st
Eluppvärmda: anlöpningsugnar: 3 st
 
   

 

 
  Klockugnar Eluppvärmda: 6 st bottnar / 3 st huvar  
       
  Stegbalksugn Eluppvärmda: 1 st härdugn och 1 st anlöpningsugn  
       
  Kistugn Eluppvärmda: 1 st  
       
  Rullriktverk 3 st  
       
  Pressriktverk 2 st  
       
  Sågar 3 st  
       
  Rullbanebläster 1 st  
       
  Trumlingsbläster 1 st