Blandade bilder/Film

 

           

Film

 
 

 

 

 

 
    Lastning och lossning av gods sker både inne och ute hos oss.

 

 

 

Här lastas en ny heta som skall värmas upp för att sedan släckas i olja.

 

  Släckglödgning  
   

     
    En av våra härdugnar   I bakgrunden syns 3 av våra anlöpningsugnar,och i förgrunden syns en härdugn.   Färdig gjord heta.  
               
           
    Härdning av stångstål   Sekunden innan det släcks i härdoljan